Wetenschappelijk medewerker: rechten van gedetineerden

 • Check with publisher
 • Published date: December 14, 2017
  • Gent, Belgium

Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) zoekt een voltijdse wetenschappelijk medewerker voor het EUPRETRIALS-project. Deze studie wordt gefinancierd vanuit het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Commissie en wordt uitgevoerd door een consortium van verschillende Europese universiteiten en organisaties uit België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Spanje.
 
De studie heeft als doel de toegang tot juridische bijstand voor gedetineerden in lidstaten van de Europese Unie in kaart te brengen. Bestaand onderzoek in EU-lidstaten toont aan dat de toegang tot juridische bijstand wanneer men zich in een gevangenis bevindt onderling sterk kan verschillen, zowel op het vlak van regelgeving als in de praktijk. Dit leidt er toe dat in de EU fundamentele rechten geschonden worden en dat de toegang tot een rechter niet overal in de EU in de zelfde mate verzekerd kan worden, ondanks het toezicht door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de introductie van EU-wetgeving. De studie dient de consolidatie en harmonisatie van het recht op juridische bijstand en de toegang tot de rechter voor gedetineerden doorheen de EU te verzekeren.
 
Dit onderzoek wil aan de hand van een analyse van de Belgische regelgeving en een kwalitatieve studie (interviews en/of focusgroepen) met relevante stakeholders (advocaten, penitentiaire administratie, rechters, etc.) nagaan welke factoren het uitoefenen van het recht op juridische bijstand en toegang tot de rechter voor gedetineerden beïnvloeden in België.
 
De onderzoeker zal instaan voor de juridische analyse, dataverzameling (kwalitatieve semigestructureerde interviews en/of focusgroepen), data-analyse en rapportage. De onderzoeker zal het onderzoek hoofdzakelijk op individuele basis uitvoeren, en moet dus zelfstandig kunnen werken, maar kan rekenen op de steun van een onderzoeksteam met expertise in het domein en de kennis aanwezig bij de betrokken partneruniversiteiten en -organisaties.

Meer informatie op https://www.ugent.be/nl/vacatures/oap/wetenschappelijk-medewerker-rechten-van-efzkx .

Useful information

 • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
 • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
 • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Related listings

 • Professor in refugee studies (focus on impact on society)

  Professor in refugee studies (focus on impact on society)

  Academic Gent (België) November 19, 2018 Check with publisher

  Job Title: Professor in refugee studies (focus on impact on society) Req ID 11822 - Posted 07/11/2018 - Professorial staff - 100% - Faculty of Psychology and Educational Sciences → Apply until 06/01/2019 23:59 CET → Discipline: Refugee Studies (focu ...

 • Professor in refugee studies (focus on education and theoretical basis)

  Professor in refugee studies (focus on education and theoretical basis)

  Academic Ghent (Belgium ) November 19, 2018 Check with publisher

  Job Title: Professor in refugee studies (focus on education and theoretical basis) → Apply until 06/01/2019 23:59 CET → Discipline: Refugee Studies (focus on education and theoretical basis) → 100% Assistant professor tenure track / Associate profess...